შეთავაზება სხადასხვა ორგანიზაციებს

საქართველოში მოღვაწე საჯარო და კერძო ორგანიზაციებს ვთავაზობთ გამოფენა-გაყიდვების მოწყობას თანამშრომელთათვის, სადაც წიგნები გაიყიდება მნიშვნელოვანი ფასდაკლებით. დაწვრილებითი ინფორმაციისათვის მიმართეთ კომპანიის საზოგადოებასთან ურთიერთობის სამსახურს. ასევე ჩვენი კომპანიის IT ჯგუფი დაგეხმარებათ სავიზიტო და სხვა დანიშნულების ინტერნეტ გვერდების დიზაინის მომზადებასა და მათ განთავსებაში. დამატებითი ინფორმაციისა და კონსულტაციისთვის დაუკავშირდით ჩვენს კომერციულ ან საზოგადოებასთან ურთიერთობის სამსახურს, ინტერნეტ მომსახურეობასთან დაკავშირებით კი – IT ჯგუფს.